cilvə

cilvə
is. <ər.> Dilbərcəsinə hərəkət, naz, qəmzə, işvə; hərəkətdə, davranışda, danışıqda incəlik, zəriflik, gözəllik, lətafət. Sığallama hərdəm tərlan quş kimi; Tamam sümüyündə cilvə gərəkdir. M. P. V.. <Xəyyam:> Gəl, gəl, olayım səndəki hər cilvəyə qurban; Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? H. C.. Bütün varlıq . . füsunkar bir cilvədə <şairin> gözlərində işıqlanırdı. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • cilvələnmə — «Cilvələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • CILV-FM — Infobox Radio Station name = CILV FM airdate = December 26,2005 frequency = 88.5 MHz (FM) area = Ottawa, Ontario format = modern rock owner = Newcap Broadcasting branding = LiVE 88.5 slogan = The New Alternative class = B webcast =… …   Wikipedia

  • cilvəli — sif. Nazlı, qəmzəli, işvəli, dilbər, nazənin. Cilvəli qız. Cilvəli qadın. // Məc. mənada təşbehlərdə. <Dərviş:> Qoca kişi özü cilvəli oğlan kimi tərpənib, alaçıqdan tüfəngi gətirdi. . A. D.. Cilvəli tərlanım, düşürsən yola; Qolac qollarını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilvələnmək — f. Nazlanmaq, naz etmək, əzilib büzülmək. Tavus kimi cilvələnə hər səhər; Bəzək verə camalına sərbəsər. M. P. V.. Görürsənmi oğrun baxan gözəli; Tərlan kimi necə cilvələnibdir? Aşıq Ələsgər . . Xanım rübəndi və çarşabı atıb, mərsiyəxanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilvəgər — ə. və f. bax: cilvəkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cilvədar — ə. və f. cilvəli, cilvələnən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cilvəkar — <ər. cilvə və fars. . . . kar> klas. bax cilvəli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilvəgah — ə. və f. cilvəli görünən yer …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cilvənüma — ə. və f. bax: cilvəsaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cilvəsaz — ə. və f. cilvələnən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”